Slagterhistorie

 Slagterimuseet

  Ledreborg Allé 130,   4000  Roskilde

  Telefon   46 35 61 40 

 

 FDAK ”Foreningen af Kontorpersonale ved Slagterierne”.

  FDAK stiftedes i 1911

Selvom der på et tidspunkt i 30'erne blev arbejdet for at FDAK skulle være en fagforening blev det ikke tilfældet. I stedet blev det et samlingspunkt for kontorpersonale fra bogholder (kontorchef) til lærling fra de ca. 100 andels- og privatslagterier samt de tilknyttede virksomheder.

Indtil fusionsbølgen i 60'erne, der resulterede i, at der i dag kun er 2 slagterier, var der en livlig kommunikation mellem slagterierne som handlede indbyrdes, og hvor det var almindeligt, at man supplerede sin uddannelse ved, at skifte fra slagteri til slagteri for at forbedre sine kvalifikationer.

Een gang om året mødtes man til FDAK¨s årsmøde for at hygge sig med kolleger fra andre slagterier lørdag aften og om søndagen besøge det lokale slagteri, som var vært ved en frokost kl. 12. Humøret var højt og da bilerne efterhånden blev hvermandseje og man fik fri lørdag blev hele arrangementet gennemført lørdag. Deltagerantallet vekslede. men som regel kom 400-500 medlemmer til årsmødet. Selvom meget er ændret afholdes årsmøderne stadig

I 30érne opstod en strid mellem HK og FDAK bl. a. fordi slagterierne på grund af de dårlige tider ville nedsætte lønningerne med 10 %. Hk vandt og i mange år blev FDAK betegnet som en ”gul” fagforening, fordi de følte den var for arbejdsgivervenlig. 

I 20'erne lykkedes det  FDAK at skabe virkelig gode resultater ved  forhandlinger med Slagteriernes Fællesbestyrels som:

bullet

Enighed om en hensigtserklæring der anbefaler at alle kontoransatte skulle optages i  Andelspensionsforeningen (AP). FDAK var en af stifterne af AP.

bullet

Tilladelse til udsendelse af stillingscirkulære til de ansatte og slagterierne ved ledighed.

bullet

Udarbejdelse af lønoversigter for alle slagterier for de enkelte medarbejdere til sammenligning.

bullet

Foreningen gav støtte til unge slagterifolk — især til studieophold i England.

Som det fremgår af nedenstående klip fra lønoversigt for 1923 var det ikke de store lønninger man gav på slagterierne, men her fik man jo mulighed for at gå til direktøren og vise, at man eventuelt fik mindre i løn end kollegerne på slagterierne. For en ordens skyld kan det oplyses, at det drejer sig om årslønnen i 1923.

At det var muligt for slagterierne at godkende indsamling af disse oplysninger viser det specielle forhold mellem slagterier og deres loyale medarbejdere. I 30’erne besluttede slagterierne som sagt på grund af de lave svinepriser at nedsætte lønningerne, hvilket gav grobund for HK 

I 1920 blev mange kontorfunktionærer optaget i pensionskassen AP. Mange af dem gik på pension  i 50’erne og 60’erne. Desværre betød  inflationen, at disse pensioner slet ikke kunne følge med  lønudviklingen.

 

 
 
FDAK 2007

Foreningen FDAK eksisterer stadig i dag selvom de store fusionsændringer f.eks. har reduceret antallet af slagteriselskaber til 2. Aktiviteten består i dag af afholdelse af et årsmøde hvor kolleger fra de 2 slagterier og de tilknyttede virksomheder kan mødes.

Foreningen i 2007

hhjhjhf