Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen

 

  1. Foreningens historie

  2. Artikel fra Give slagteri

 

FDAK ”Foreningen af Kontorpersonale ved Slagterierne”

  FDAK stiftedes i 1911

Selvom der på et tidspunkt i 30'erne blev arbejdet for at FDAK skulle være en fagforening blev det ikke tilfældet. I stedet blev det et samlingspunkt for kontorpersonale fra bogholder (kontorchef) til lærling fra de ca. 100 andels- og privatslagterier samt de tilknyttede virksomheder.

Indtil fusionsbølgen i 60'erne, der resulterede i, at der i dag kun er 2 slagterier, var der en livlig kommunikation mellem slagterierne som handlede indbyrdes, og hvor det var almindeligt, at man supplerede sin uddannelse ved, at skifte fra slagteri til slagteri for at forbedre sine kvalifikationer.

Een gang om året mødtes man til FDAK¨s årsmøde for at hygge sig med kolleger fra andre slagterier lørdag aften og om søndagen besøge det lokale slagteri, som var vært ved en frokost kl. 12. Humøret var højt og da bilerne efterhånden blev hvermandseje og man fik fri lørdag blev hele arrangementet gennemført lørdag. Deltagerantallet vekslede. men som regel kom 400-500 medlemmer til årsmødet. Selvom meget er ændret afholdes årsmøderne stadig

I 30érne opstod en strid mellem HK og FDAK bl. a. fordi slagterierne på grund af de dårlige tider ville nedsætte lønningerne med 10 %. Hk vandt og i mange år blev FDAK betegnet som en ”gul” fagforening, fordi de følte den var for arbejdsgivervenlig. 

Vi har scannet dette jubilæumsskrift  med 62 sider ind

.Læs her

Det er en PDF fil og download evt. www.adobe

I 20'erne lykkedes det  FDAK at skabe virkelig gode resultater ved  forhandlinger med Slagteriernes Fællesbestyrelse som:

Enighed om en hensigtserklæring der anbefaler at alle kontoransatte skulle optages i  Andelspensionsforeningen 

. FDAK var en af stifterne af AP.

Tilladelse til udsendelse af stillingscirkulære til de ansatte og slagterierne ved ledighed.

Udarbejdelse af lønoversigter for alle slagterier for de enkelte medarbejdere til sammenligning.

Foreningen gav støtte til unge slagterifolk — især til studieophold i England.

Som det fremgår af nedenstående klip fra lønoversigt for 1923 var det ikke de store lønninger man gav på slagterierne, men her fik man jo mulighed for at gå til direktøren og vise, at man eventuelt fik mindre i løn end kollegerne på slagterierne. For en ordens skyld kan det oplyses, at det drejer sig om årslønnen i 1923.

At det var muligt for slagterierne at godkende indsamling af disse oplysninger viser det specielle forhold mellem slagterier og deres loyale medarbejdere. I 30’erne besluttede slagterierne som sagt på grund af de lave svinepriser at nedsætte lønningerne, hvilket gav grobund for HK 

I 1920 blev mange kontorfunktionærer optaget i pensionskassen AP. Mange af dem gik på pension  i 50’erne og 60’erne. Desværre betød  inflationen, at disse pensioner slet ikke kunne følge med  lønudviklingen.

I 2011 besluttede bestyrelsen at nedlægge foreningen. Efterhånden var der kun få slagterier tilbage, og de ansatte følte ikke, at var et behov som ikke kunne klare indenfor slagteriselskaberne.

 

Udrag af artikel om Give slagteri's kontor

Tryk her

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 12-10-2013