Kødfoderfabriken "FYN" Andelsselskab, Svendborg

 Nedenstående oplysninger om "Fyn" er kun ajourførte indtil 1960.

Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Dette billede stammer fra 1960

Nedenstående oplysninger stammer fra bogen   Andelsslagterierne gennem 75 år

Fabriken er i dag en afdeling af  af DAKA proteins: www.dakaproteins.dk

Oprettelse Stiftet Start
     1941
Formænd: Fra: Til:
  Gdr. K. Hansen, Klausebølle                1941  
Direktører Fra: Til:

 Direktør A. Joensen

 1941 1956 
 Direktør Sv. Dalentoft  1956  
 Nedlagt    

                 Til hovedmenu - Tryk her

 

Den 21. august 1941 blev der i Svendborg afholdt et møde mellem forretningsudvalgene for andelsslagterierne i Bogense, Fåborg, Rudkøbing og Svendborg med det formål at få oprettet en fællesfabrik til behandling af destruktionsmasse, og som basis for denne skulle man overtage den af Svendborg Andels‑Svineslagteri hidtil drevne destruktionsanstalt.

 

Planen vandt tilslutning fra de deltagende slagterirepræsentanters side, og allerede den 1.september 1941 overtog man fabrikken. Denne dato må således betragtes som stiftelsesdag for andelsselskabet Kødfoder fabrikken »Fyn«, der begyndte sin virksomhed med daværende bogholder Aa. Joensen, Ortved, som direktør.

 

Til formand for sammenslutningen udpegedes gdr. landbrugskandidat K. Hansen, Lvstbjerggaard, Klausebølle.

 

Efter overtagelsen gik man straks i gang med  at udbygge den tidligere fabrik til en kapacitet, der satte den i stand til at behandle de forøgede råvaremængder, og samtidig at hermed gik man ind for produktionen af fiskemel, hvilken der dog i året 1946 blev sat en stopper for. Da der imidlertid fortsat var interesse for denne produktion, gik fabrikken 195o i samarbejde med filetfabrikken i Bagenkop, og man opførte da i Bagenkop en fiskemelsfabrik, hvilken man var medejer af til 1955, hvorefter de stedlige fiskere overtog »Fyns« andele i fabrikken.

 

Kødfoderfabrikken modtagelse gennem årene har været:

 

 År

Selvdøde dyr: 

Ialt tons råvare: 

Omsætning: 

 

stk. 

 tons 

mill. kr. 

 1945

4.229 

1.575 

  1,1 

 1950

5.637 

1.724 

  1,0

 1955 

6.548 

2.362 

  2,5 

 1960

9.698 

3.757 

  2,3 

  1971 3/4 år 

6.548 

2.364 

  1,3

Selvom disse tal viser en stor og jævn fremganf, så var råvaremængderne dog ikke tilstrækkelige til at danne grundlag for en effektiv rationalisering og mekanisering af virksomheden. Man besluttede at gå i samarbejde med kødfoderfabrikken  ”Østjyden” i Løsning, så denne fremtidig behandler råvarerne fra »Fyn«, og skæringsdagen for dette samarbejde blev fastlagt til i . september 1961.

 .

Herefter stod de fire slagterier, der danner sammenslutningen med et tomt fabriksanlæg, og for at udnytte dette er virksomheden nu indrettet til en resteriliseringsfabrik af importeret kød‑ og benmel, der i henhold til de veterinære bestemmelser ikke må bringes ud i forbruget, før det har gennemgået en sådan behandling.

 

Der havde forinden været ført forhandlinger indenfor sammenslutningen af andelskødfoderfabrikken om en fællesløsning, men da forslaget ikke fandt fuld tilslutning, blev de fire slagterier enige om at tage opgaven op alene.

 

Det er formålet her igennem at være med til at behandle en del af den store import af kød og benmel, der gennem de senere år har ligget ret fast på et betydeligt kvantum, og som man ‑ med den stigende dyriske produktion i Danmark ‑ må  forvente også vil finde sted i de kommende år.  virksomheder. På grund af de store stigninger i de øvrige mængder af råvarer, har andelsvirksomheder ikke hidtil haft muligheder for at deltage i denne produktion, men får »Fyn« held i sine bestræbelser på dette felt, er der måske håb om, at andre andelsvirksomheder vil deltage i dette samarbejde.

 

Gdr. K. Hansen, Klausebølle, der straks ved oprettelsen af selskabet blev valgt til dets formand, er stadig indehaver af denne post.

 

Direktør A a. Joensen var daglig leder af virksomheden til 1956, da han efterfulgtes af direktør Sv. Dalentoft, tidligere driftsleder af kødfoderfabrikken »Midtjyden«, Grindsted.