Hadsten og Omegns Andels-Svineslagteri

 Billedet er antagelig taget ca. 1960.

Slagteriets historie

Oprettelse                                        Stiftet 19/12 1911  Start 26/11 1912

Slagtning 1962                                  91221 svin hvilket gjorde, at slagteriet var nr. 38 af 62 andelsslagterier efter størrelse.

Arkiv                                                Slagterimuseet råder over jubilæumsskrift. arkivmateriale.                                  Slagterimuseet råder over arkivmateriale bl. a. tegninger.            

                                                        Lokalarkivet råder også arkiver.                                            

Fusion                                              6/4 1970 ØAS (Østjyske Andelsslagterier), Hadsten

Anlæg                                              Nedlagt 31/1 1991 og senere solgt til Hadsten Kommune

Slagterimuseets arkiver kan søges på: www.danpa.dk  som er en fællesdatabase for privatarkiver                                                                                                                                                                                    

Tilbage til menu - Tryk her