I Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde

Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”.

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

 

Se også fusionen: vestjyske  

A/S Herning Svineslagteri

Læs bogen om slagteriet i 100 år - se herunder)

1908

 

 

 

 

 

 

 

  Ca. 1920

         ca. 1912

 

 

 

 

 

 

 

 

         1990

Slagteriet startede som et Andels-svineslagteri, men blev senere et privatslagteri. Afgørende møde om stiftelse af Herning Andelsslagteri blev afholdt 2. august 1889. Bankdirektør proprietær Eugen Tolderlund, Holtbjerg blev andelsslagteriers første formand. Opførelsen af slagteriet blev påbegyndt i 1889 og slagtningerne påbegyndt 15. april 1890. Forvalter ved Esbjerg Andelssvineslagteri ansættes som bogholder og slagtemester J. Krøjer, Nakskov som slagtemester. Ved generalforsamling 4. august 1891 blev slagtningerne indstillet indtil videre, reelt for altid som andelsslagteri. Ved auktion 16. februar 1897 solgt til købmand H. Solberg i Aarhus. Lejet ud til CWS for en 5‑årig periode fra 31/12 1899 ‑ og senere i november 1900 købt af CWS Co‑operative Wholesale Society Limited, Manchester. 

 

Ejerforhold Indtil 1971 ejet 100% af C.W.S., hvor Plumrose overtager 50%, der senere sælges i 1980 til leverandørforeningen. Leverandørforeningens køb finansieres af Andelsslagteriernes Reservefond.

             Læs mere i bogen Herning Svineslagteri  100 år:

Læs 1. del 98 sider Læs 2. del 74 sider
Tryk her Tryk her

Oprettelse

Stiftet oprindelig Start
I 1980 blev det overtaget af  leverandørforeningen financieret af Andelsslagteriernes Reservefond 2.8.1889 15.4.1890
Formænd: Fra: Til:
 Adolf Madsen, Herning 1947 1965
 Sir Arthur Sugden     1971
Direktør Erik Kjær, Plumrode 1971 1983
 Gdr. Knud Munk Nielsen, Teglgaard, Bording 1983  1985
Direktører Fra: Til:
K. Kristensen  1900 19005
 Adolf Madsen 1905 1947
Harald Svenstrup(Jensen) 1947 1969
Gunnar Pedersen 1969 1985
     5
     
Fusion:    

I 1985 Fusion med af Royal Dane, Holstebro og Quality, Herning                                        31/12 1991 fusion med Vestjyske Slagterier, Struer

   
     
 Jubilæumsskrifter: Slagtermuseet råder over jubilæumsskrift Slagteriet 100 år   1
     

 

Slagteriets historie er beskrevet i  Jubilæumsskrift   Slagteriet i Herning i 100 år (1890-1990) af Mogens Bendixen - 

Denne bog, der er på 170 sider er scannet og kan læses herunder. De fleste computere kan læs den, men hvis det ikke er muligt kan man gratis hente programmet ADOBE READER på internetet.

   

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 Hjælp   Hjemmesiderne for de enkelte slagterier mangler i mange tilfælde en afslutning.

Har du billeder og andet fra et nedlagt slagteri så kontakt os!

Slagtermuseet i Roskilde:

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -

 E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen - webmaster - [email protected]        Opdateret: 27-11-2012