Kalundborg Andels-Svineslagteri

 

 Billedet er antagelig taget ca. 1960.

Slagteriets historie

Oprettelse                                       Stiftet 29/5 1888 Start 27/11 1888.

 

Slagtning 1962                                 Ikke anført

Arkiv                                                Slagterimuseet råder over jubilæumsskrift 50 år 1896-1946 arkivmateriale.                                  Lokalarkivet råder også arkiver.                                            

 

Fusion                                              1/1 1968 FSA (Forenede Sjællandske Andelsslagterier), Ringsted

Anlæg                                              Slagtning og anden produktion ophører i 1968.

                                                        Bygninger splgs til Dansk Fryseøkonomi i 1973

Arkivemateriale kan søges på: www.danpa.dk  som er en fællesdatabase for privatarkiver                                                                                   

Tilbage til menu - Tryk her