Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen
 

Diskussion kastration -

af smågrise har pågået et stykke tid.

 Ingen ved tilsyneladende at slagterierne først i 1990'erne  investerede store summer i automatiske laboratorier med henblik på, at svineproducenterne kunne undgå kastration af smågrise.

Kun kødet fra enkelte grise udvikler ubehagelige dufte ved stegning, og dem kunne man frasortere på slagtekæden.

Systemet blev indført på mange slagterier, men måtte senere delvis opgives, fordi den tyske regering indførte "de facto" import-forbud mod  hangrise fra januar 1993.

grund af forbuddet blev de tyske importører truet med bøder, hvis de indførte kød fra hangrise.

Se uddrag af film optaget af Slagteriernes Forskningsinstitut i 1990.

Den er beregnet for slagterierne og fortæller om systemet og dets fordele.

Tryk her 

De 2 billeder viser henholdsvis prøveudtagning på slagterkæden og det automatiske laboratorium

 

 

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 26-11-2013