I Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Andre virksomheder Arbejdsmiljø
Hvad er:

Opskæring?

For at se filmen - tryk på billedet

Her er medarbejderne på Hjørring slagteri i gang    med  3   deling  af grisene  som de første led  den automatiske grovopskæring i skinke, forende og midterstykke.

Herefter går de enkelte stykker videre til udbening i mere forædlede produkter.

Tryk på billedet og se en kort film, som er optaget i Grindsted kort tid før lukning i 20

Når filmen er færdig tryk på x i højre hjørne og du er tilbage

 6.

Hvad er:

Tilskæring?

For at se filmen - tryk på billedet

 

 

Tilskæring var en del af baconfremstillingen, som    havde til formål at trimme hele baconsider.     

Billeder stammer fra filmen om Fjerritslev Andelsslagteri  og viser bovbladsudtrækningen, som her foregår ved en kraftanstrengelse. Senere konstruerede man en bovblads-udtrækker, som gjorde det hårde arbejde overflødigt.

Denne film viser tilskæring i 1933. Baconsiden lå fast og slagteriarbejderne bevægede sig rundt og gennemførte hver sin arbejdsoperation. Herfra blev siderne sendt videre til saltning, dræning og balning (fra Fjerritslev antagelig 1933)

 

Hvad er:

Udbening?

For at se filmen - tryk på billedet

 

 

På slagterierne er bacontilskæring afløst af udbening/udskæring  af hele produktet til de forskellige markeder med forskellige kvalitetskrav til kamme, midterstykker, skinker, forender o.s.v.

Det er i disse afdelinger det store antal medarbejdere er beskæftiget. Der anvendes alle tænkelige redskaber til dels at lette arbejdet for den enkelte og dels for at gennemfører arbejdet så rationelt som muligt. (fra Grindsted 2006) 

 

Hvad er

Balning?

For at se filmen - tryk på billedet

 

 

 

Balning (kommer af udtrykket balle som halmballe).

4 halve sider bacon pakkers ind i "wrappers" og blev afskibet i jernbanevogne til Esbjerg hvor de blev overført til fragtskibe og sendt til England.

Denne fremgangsmåde fortsatte op i 80erne, hvor man gik over til at sende siderne på rustfri stålpaller  i kølede containere. Det var et stort fremskridt for baconkvaliteten. (fra Fjerritslev 1933)