Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget

Museumsforeningen

Billeder fra Slagterimuseet - Mange er  fra 2001 -  Tryk på billedet - og det bliver større - tryk på pil øverst til venstre - og det bliver mindre igen!

1.Ledreborg syd 2.Ledreborg nord 3.Mogens C 4. Bent Falck 5. Bøgelund 6. Jørgen Madsen 7.Kaj Mølgaard 8. Egon Olsen 9.Knud Rasmussen
                 

10.Eigil Nydam 11. Gunnar Nielsen 12.Skrivebordet 13. Vagn S.Møllør 14,Johannes Hartvig 15 16 17 18

19 20.Kølemuseet 21.KTeglmand 22 23.Isolering 24 25 26.Isskab 27

28. Garveri 29 30.Hurtighakkere 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 Kaj drejebænk 43.  KT Irus 44.Ledreborg tom 45.Ringstedgade

 

 Mogens Christensen                                                                            12.12.2012 

Det er det første forsøg på at beskrive historie om  Slagtermuseets  sekretariats afdeling , og hvem der har været med i de sidste 10-12 år. – baseret  på min hukommelse, så der mangler nok nogle ligesom navnene ikke alle er korrekte.

Arbejdet i sekretariatet foregik i skiftende grupper uden chefer. Initiativtagerne til opgaverne lagde selv den største arbejdsbyrde i opgaverne og arbejdet foregik under hyggelige former.

Arkibas

KT plejede at sige, at vi havde 300 hyldemeter arkiver. Dem fik vi registreret først i hånden og bagefter på EDB.

Det var så vidt jeg ved Bent Rolsted der startede registreringen. Bagefter medvirkede Johannes Hartvig, Jørgen Madsen, Bøgelund Jensen,  Vagn Mortensen.

Senere kom MC, Vagn Schmidt Møller, Erik  Nydam, Ole Junge , Verner Lillebro Hansen og Henning Jensen med måske flere ind i billedet. Tove Mortensen førte regnskabet. Senere igen kom  Kirsten Lykke med..

Efter at Arkibas var færdig og museet blev nedlagt blev det hele pakket og Vagn og Junge sørgede for forsendelsen og kontakten med Erhvervsarkivet.

Fusionerne

Jørgen Madsen og MC gik i gang med at skrive bogen om fusionerne som blev færdig omkring 2000. Erik Nydam og Mogens Christensen lavede en database med de ca. 25.000 avisudklip og kopierede mange af avisartiklerne, som nu bliver vist i hjemmesiden.

Hjemmesiden.

 På baggrund af bogen startede MC hjemmesiden i 2002 og arbejdet er fortsat med mere end 200 websider indtil i dag.

Avisudklip fusioner – som journalisterne så det.

 Vi havde 25.000 artikler om fusionsforløbet. Nydam og MC lavede en database og skannede en del af artiklerne, som i dag er delvis på hjemmesiden. På grund af flytningen er den aldrig blevet helt færdig, men mapperne med fotokopier ligger i containeren, og når den kommer frem, kan arbejdet fortsætte.

16 mm film

OleJunge Jakobsen  og Mogens Christensen digitaliserede de ca. 100 16 mm film under vanskelige forhold i kamp med tiden, da vi ikke mere kunne fortsætte på Ledreborg alle. Ligeledes blev en del VHS bånd overspillet.

Bogsamlinger

Samlinger af kogebøger, jubilæumsskrifter, og opskrifter er registreret. Her var især Eigil Nydam og Henning Jensen involveret. 

Medlemskartoteker

Kirsten Lykke startede sammen med  Vagn og MC arbejdet med medlemskartoteket, (der havde ligget stille et stykke tid) som  indeholdt ca. 700 navne hvor de godt 200 var medlemmer i 2011. I nogle omgange er tidligere ”MEDLEMMER” kontaktet i et forsøg på at få dem tilbage som medlemmer. Efter 2 år blev de, der ikke havde betalt i 2 år, slettet. Nu er der godt 300 i kartoteket og proceduren for kontingentopkrævning og opfølgning ligger nu fast. Kirsten Lykke og Vagn er ansvarlige

E-mail kartotek

Kartoteket indeholder p.t. 432 emner og hører sammen med vor Gmailkonto Slagtermuseet. MC har været ansvarlig.

Sponsorer

Vi har drøftet sammen hvordan vi får sponsorer.

Vi fik skaffet 225.000 fra BHJ fonden

Vi fik skaffet 20000 fra FDAK specielt givet som støtte til driften af hjemmeside

Vi fik skaffet 75.0000 fra Danmarksfonden til administrativt EDB, som i øvrigt også blev givet  på basis af hjemmesiden, hvorfor formanden iflg. KT fremhævede at det faktum at vi havde navnene på formænd var vigtig

I alt er skaffet kr. 320.000

Konklusion

Samarbejdet har været hyggeligt, rart og uformelt, og der har ikke været behov for møder, idet man løbende snakkede om hvem der lavede hvad.

Som det forstås var formålet at indhente og arkivere slagteriernes historie og midlet til opbevaring var de Pcere, der var til rådighed, samt backup kopier.

Det er som sagt det første forsøg. Jeg håber flere vil være behjælpelig med rettelser og tilføjelser.

 

MC