Slagterhistorie

  Ledreborg Allé 130,   4000  Roskilde

  Telefon   46 35 61 40 

 

Faaborg Andels-Svineslagteri

 Billedet er antagelig taget ca. 1960.     

Oprettelse Stiftet Start
   18/4 1888  5/11 1888
     
Formænd: Fra: Til:
 Forpagter E. Garde, Høbbet  1888 1898
 Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde     1898         1903
 Dyrlæge R. Skov, V. Skerninge   1903        1908
Gdr.. Lars Nielsen, Højrup                                                   1908 1923
Proprietær L. Pedersen, Skerninggaard                             1923  1948
Folketingsmand, Proprietær Niels Eriksen, Kørbitzdal  1948 1978
Gdr.. Peder Harald Pedersen, Langagergård, Ærø            1978  1980
Direktører Fra: Til:
L. Kristoftersen 1888 1895
L. Mejlsø 1895 1903
J.Bohn‑Jørgensen 1903          1933
Fritz Rasch 1933 1960
M. Jacobsen 1960 1980
Slagteriet var nr. 28  efter størrelse af de 62 andelsslagterier Slagtning 1962  122.226 svin
Fusion:    
23/3 1980 EXPO FYN, Odense    
 Anlæg    
 Slagtningen ophørte i 1992.  
 Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown, Randers  benyttes anlæget til udbeningsafdeling uden slagtning og produktion for Tulip Food Company. Slagteriet ejede Faaborg Garveri.
 Jubilæumsskrifter: Slagterimuseet råder   jubilæumsskrift  50 år   1888-1938

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokalarkivet råder også over materiale.

Tilbage til menu - Tryk her