Svineslagteriet fylder 125 år

 

Lørdag den 23. oktober 2004 kan svineslagteriet i Holstebro fejre dets 125 års jubilæum. Det markeres med et stort jubilæumsarrangement for alle 500 medarbejdere og deres ægtefæller i Holstebro Hallen.

 

I forbindelse med jubilæet har slagteriet udgivet et jubilæumsskrift, der i ord og billeder tager læseren med på en guidet tur gennem 125 års slagterihistorie i Holstebro.

 

Svineslagteriet i Holstebro er et af landets ældste slagterier. Det var købmand Niels Holst, der begyndte slagte- og salteaktiviteterne og lagde grunden til det daværende slagteri i Østergade. I 1879 blev navnet "Royal Dane" for første gang anvendt, og nogle år senere blev Magnus Kjær ejer af slagteriet.

 

Magnus Kjær gjorde slagteriet kendt ikke bare i Holstebro - men i hele Danmark - i kraft at sit avlsarbejde med at udbrede den kødfulde danske bacongris.

 

I 1930'erne flyttede slagteriet fra byen og ud til dets nuværende placering mellem Struervej og banelinien. Her blev det i 1946 overtaget af en anden af "byens sønner", nemlig kreatureksportør Ivar Lundgaard.

 

En halv snes år senere kom en ny ejer til, og denne gang var ejeren udenbys. Det var forretningsmanden Frode S. Jacobsen, der fra København etablerede virksomheden Normeat med svineslagteriet i Holstebro som omdrejningspunkt.

 

Her blev investeret store summer i nyt produktionsudstyr til fremstilling af luncheon meat - hakket kød på dåse - som i efterkrigsårene var blevet voldsomt populært.

 

I 1985 fusionerede Holstebro med slagteriet i Herning, og sammen dannede de "Royal Dane Quality". En del af aktierne blev senere erhvervet af de danske brugsforeninger, FDB, men i begyndelsen af 1990'erne trak brugsforeningerne sig ud af foretagendet, og det endte med en fusion med Vestjyske Slagterier i 1991. Det markerede samtidig slagteriets overgang fra at være privatejet til at blive andelsejet.

 

I 1998 kom så den store fusion mellem Vestjyske Slagterier og Danish Crown, og her viste svineslagteriet sig på forkant med udviklingen, idet slagteriet som det første blandt de vestlige anlæg vedtog 40 timers arbejdsuge.

 

Med lukningen af slagterierne i Lemvig og Struer fik Holstebro-slagteriet tilført flere grise og ekstra arbejdskraft. Produktionen blev kraftigt udvidet, og et nathold blev etableret. Samtidig blev slagteriet ombygget og renoveret for op mod 100 mio. kr. Desuden blev der iværksat en række støj- og lugtbegrænsende tiltag, der skulle sikre færrest muligt gener for omgivelserne.

 

Slagteriet, der ledes af fabrikschef Benny Brok, beskæftiger i dag godt 500 medarbejdere og slagter op mod 28.000 svin om ugen.

 

 

 

 

Tilbage til menu - Tryk her