Horsens Andels-Svineslagteri

Tegningerne af Horsens Andelssvineslagteri fra henholdsvis 1887 og 1912 stammer fra et hyldestskrift til forstander B. Bojsen Horsens udarbejdet i anledning af slagteriernes 25 års jubilæum som en tak til Bojsen for hans indsats ved opstarten af slagterierne. På det tidspunkt var der allerede 24 andelsslagterier

 

 

 

 

 

 

 

Slagteriets historie                                                             Billedet er antagelig taget ca, 1960

Oprettelse                                       Stiftet 14/7 1887  Start 22/12 1887 som landets første.

Fusion                                             4/10 1971   

Slagtning 1962                                 272024 svin hvilket gjorde, at slagteriet var nr. 5 af 62 andelsslagterier efter størrelse.

Arkiv                                                Jubilæumsskrift 25 år 1887-1912 og 75 år 1887-1962

                                                       Slagterimuseet råder endvidere over begrænsede materialer.

                                                                                              

Anlæg                                              Slagtning ophører efter planen i 2005 og overføres til det nye storslagteri

                                                        ved Gedved udenfor Horsens.

Slagterimuseets arkiver kan søges på: www.danpa.dk  som er en fællesdatabase for privatarkiver                                                                                  

Tilbage til menu - Tryk her