Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen

Museet i 2013

2012 var året hvor der for alvor blev taget fat på bygningsændringer i Museumsbutikken; Ringstedgade 8, Roskilde.

1. salen

Her startede ombygningen af tagetagen til brug for Slagtermuseets Informationscenter. Takket været en donation fra BHJ fonden kunne bygnings- ændringerne startes og forventes færdig inden udgangen af 2013.

EDB udstyret er nu indkøbt og medarbejderne ser frem til at komme i gang med registreringsarbejdet takket være en donation til indkøb af udstyr fra "Plan Danmark",

Stueetagen

Den gamle drøm om indretning af et pølsemageri, der kan huse de historiske remtrukne pølsemagerimaskiner, er nu snart plads og indvies inden årets udgang

Bestyrelsens sammensætning 2013;

bullet

Tidl. Forstander K. Teglmand, formand,

bullet

Næstformand Oldermand, Slagtermester Erik Michelsen,

bullet

Slagtermester Egon Hornsleth,

bullet

Finn Wiinberg,

bullet

Frans Biessy,

bullet

Torben Höyer-Andersen

bullet

Medarbejderrepræsentant: Thorkild Lausen

bullet

Sekretær Kirsten Lykke Rasmussen

bullet

Per Jacobsen bestyrelsessuppleant

bullet

Ole Junge Jacobsen revisor

bullet

Rita Elvis revisorsuppleant

bullet

Regnskabsfører Mogens Christensen

Museet arbejder snævert sammen med Københavns Slagterlaug og er tilknyttet Roskilde Museum.  

       www.roskilde museum.dk

Museumsbutikken er åbent hver lørdag fra 10 - 14 eller efter aftale 

 Formand: K. Teglmand   

Adresse:Bakkedraget 60, 4000 Roskilde   

Email:     [email protected]         

Telefon 46321332  

Bankkonto:9173 325 3945            

 

 

 

Bliv medlem af Museumsforeningen!

Husstandskontingent kr. 100,                                                      -Forretninger kr. 500,-                                                                                   Større Virksomheder Kr. 1.500,- 

Indbetaling på konto 9173 325 3945

 

Det frivillige personale 2011

Fra venstre: Vagn S. Møller, Mogens Christensen,  Ole Knudsen, Thorkild Lausen, Erik Michelsen, Erik Hornsleth, Niels Hansen, Ole Junge Jakobsen, Torben Höyer, arkitekt Carsten Larsen, Bent Falk Jensen, Karl Teglmand og Per Jakobsen. Fraværende: Kirsten Lykke  og Kaj Mølgård

 

                                                                  

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 30-11-2013