Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Tilbage til Odense Eksportslagter    Tryk her

 Man kan synes det er meget simpel ting, men det var starten - måske!

Senere har andre forbedret og til sidst er vi nået frem tid den aflæsningsrampe vi har i dag

Patentansøgning 1901

Ansøgningen uden rettelse i sprog:

Opfindelsen angår et Apparat, der skal tjene til Overførelse af Svin fra en Vogn til en Fold eller lignende.

Apparatet består af en fast og en bevægelig Del. Den faste Del, der står i Forbindelse med Svinefoldene, dannes af en skrå Rampe ad hvilken Svinene skulle gå ned, og Plankerne   der ere fastgjorte ved Stolper, og på hvilke der er anbragt Jærnskinner.

 

Den bevægelige Del består af. to Planker  hvorpå Gulvet  der består af Brædder, er anbragt

. På disse to Planker, der gå lige over de fastsiddende Planker  ere anbragte Hjul, et Rækværk og for den ene Side og for Enden samt Stolpe.På disse Stolper ere forneden anbragte Hjul  så at hele den bevægelige Del kan skydes frem og tilbage over de forneden liggende Jærnskinner h, (der hvile på Sveller i.

Den skrå Rampe  hviler på det på Tegningen antydede Tømmnerværn med, Stolper,Tværstykker og Sveller.        

Svineaflæsseren betjenes på følgende måde:

Ved Ankomsten af Svinevognen står Apparatet i samrnenskudt Tilstand. Vognen køres frem lige forbi Aflæsseren og standser ud for dennes åbne Side. Aflæsseren trækkes I, ud, se Fig. 1, og Svinene drives fra Vognen ud på Aflæsserens Gulv og videre ned ad den skrå Rampe . Den bevægelige Del skydes nu ind, hvorved der lukkes for Rampen. Svinene drives ind i Folden, og næste Vogn kan komme til at læsse af.

Patentansøgningen blev indgået af direktør H. Junker fra Odense Eksport svineslagteri.

Den er åbenbart godkendt i 1905.

Afleveringsrampen var sikkert et af de første trin til at forbedre aflæsning til i dag hvor alt er dyrevenligt og automatiseret.

 

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 24-10-2013