Videofilm
 

Museumsslagterbutikken anno 1920  i Ringstedgade  (Fortsætter i Roskilde og udvides)                       

Museumsbutikken er midlertidig lukket på grund af  en omfattende ombygning      

Museumsbutikken: (O. Lunds Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen) ligger i Ringstedgade 8  ved  siden af Roskilde Museums Købmandsbutik fra 1920. (lige ved Roskilde's strøggade: (Skomagergade).

Butikken er åben hver lørdag mellem 10 og 14 men sælger kun langtidsholdbare spegepølser og orienterer om "gamle dage" hvor der var mindst 10 gange så mange slagterforretninger - alene i Roskilde mere end 30.

 Ovenstående billede viser Gretha Teglmand og tidligere forstander for Slagteriskolen Karl Teglmand, som er initiativtager til museet og daglig leder. De træffes i butikken stort set hver lørdag.

Der arbejdes på udvidelse af aktiviteterne i Ringstedgade bl. a. med indretning af et historisk pølsemageri, udstilling af håndværktøj og arkiver for detailhandlen. Ombygningen startede i 2008 hvor hele taget blev udskiftet

  Artikler/film fra detailhandlen - vælg fra nedenstående liste:
  1. Indførsel af selvbetjening af kød- og viktualievarer i FDB
  2. Vandrebog  for svende
  3. Museets medarbejdere arbejder p.t. på udarbejdelse af artikel om opskrifter på pølsemagerivarer samt pølsemagerimaskiner

 

Museumsbutikken i Ringstedgade, Roskilde står foran  udvidelse og renovation. Til dette formål har Museumsforeningen søgt støtte hos organisationerne indenfor slagterområdet, som støtter arbejdet.  Indtil 1. 10. 2007 havde slagtermestre og andre indbetalt  ca. 140.000 -               Målet  er    kr. 500.000.  For at gøre ombygningsarbejdet færdig søges endvidere fondsstøtte

 

Vi anbefaler udvidelse af museumsbutikken i Ringstedgade

Danske Slagtermestres Landsforening.

Formand

Lars Stjernholm

Københavns Slagterlaug

Oldermand

Erik Michelsen

Danske Slagterier

Formand   

  Claudi Lassen

 

En moderne slagterbutik anno 2007 er meget forskellig fra gamle dages slagterbutikker, men de har det gedigne håndværk tilfælles.

Jeg er sikker på, at det ikke mindst er forbrugernes påskønnelse af de håndværksmæssige traditioner, der skal sikre os en fremtid i detailhandelen, og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at den planlagte udvidelse af museumsbutikken vil have stor betydning for fremtiden

 

Vi er en gruppe seniorslagtere fra hovedstadsområdet der har fulgt arbejdet i Slagterbutikken gennem alle årene. Vi finder det er en værdifuld indsats der ydes i forbindelse med registrering af gamle recepter og fremstilling af museumspølser der kan sælges i butikken.

Det er vigtigt for slagtermestrene at kende fagets udvikling og kunne dokumentere, at de produkter de fører i deres forretninger har baggrund i det oprindelige håndværk.

Vi glæder os til at kunne fremvise slagterens bagbutik med de oprindelige maskiner og hjælpemidler.

Frivillige fagfolk med tilknytning til slagterfaget og slagterierne har i Roskilde indsamlet ca. 10.000 genstande i form af slagterimaskiner, slagteriudstyr og hånd-redskaber, som nu bliver grundstammen i en permanent udstilling på Gl. Estrup for slagterier, slagterbutikker, garverier og kølefirmaer. Samtidig har de frivillige i Roskilde oprettet en spændende slagterbutik anno 1920.

De frivillige og historien om slagterfaget fortjener størst mulig opbakning og støtte til udvidelsen med bagbutik og køkken

                   

:

 

        

Museumsforeningen for Slagterimuseet i Roskilde, Bakkedraget 60, 4000 Roskilde         Telefon 46321332     Revideret: April 2009                             Webmaster:Mogens Christensen       [email protected]