Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen

 

I

Den historiske Slagterbutik fra 1921

Museumsslagterbutikken er beliggende centralt i Roskilde - 200 m. fra gågaden Skomagergade adresse:Ringstedgade 8. Den er en del af en gammel købmandsgård, der også huser en museumskøbmandsbutik og et håndværkermuseum. Slagterbutikken er åben lørdag fra 10-14, medens købmandsbutikken er åben hver dag - se:

www.roskilde museum.dk

Slagterbutikken er åben alle lørdage fra 10.00 til 14.00

Kom indenfor    

Tryk her

Slagterihistorisk Viden center er under indretning på 1. salen, og skal rumme sekretariat og bibliotek med den store samling af slagteri litteratur, tidsskrifter, jubilæumsskrifter og videoer og billedsamling, som er på vej til at blive digitaliseret. Sekretariatet er midlertidigt etableret på Slagteriernes Forskningsinstitut, medens bogsamlingen er placeret i en container.

Den nuværende slagterbutik blev indviet 9. november 1993 - se video fra indvielsen

Tryk på adressen::    https://www.youtube.com/watch?v=jWK1FSpWhvI

http://youtu.be/jWK1FSpWhvI

 

 

De kunne parkere deres heste og hestevogne i gården medens de handlede.  (Tegning af Alf Larsen baseret på gamle fotos fra ca.1900.

Venstre side af forbygningen, der nu huser museumsslagterbutikken, var et værtshus, der hed ”Cafe Stokken” fordi ejeren gik med stok. Han står i døren og venter på gæsterne. Højreside var den nuværende købmandsbutik som er en del af Roskilde Museum.

Værtshuset blev nedlagt for mange år siden og i stedet indrettet til butik

Den forreste del af bygningen med butikkerne er restaureret for mange år siden. Det samme er tilfældet med den nordlige sidebygning, hvor der nu er håndværkermuseum. Vi er nu i gang med sydfløjen (der ses bag ved hestevognene). 

Det er en gammel bygning vi bor i, så der viste sig flere overraskelser, da vi fik påbegyndt arbejdet med sydfløjen .Det oprindelige bindingsværk fra 1700 tallet var stort set rådnet væk, murstenene der var anvendt til udmuring var soltørrede lersten, som var helt opløst, der hvor vandet var trængt ind i murene. 

Vi kan nu se en ende på arbejdet, men mangler stadig et beløb for at gøre arbejdet færdigt med indretning af pølsemageri og køkken  og selve 1. salen med studierum og depot. 

Tegning af butikken og hjælpelokaler er vist nedenfor. Butikslokalet og udstilling blev taget i brug i maj 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video tryk her:  

TV indslag fra Fredericia TV

1987

Museumsbutikkens baggrund

Det er nu næsten 20 år siden butikken åbnede. Med åbningstid hver lørdag mellem kl. 10 og 14 har over 30.000 gæstet butikken og fået informationer om ”den rigtige slagter” og historien bag slagterfagets udvikling fra håndværk til ”mad med mere”.

Butikken bærer navnet ”Otto Lunds Eftf. H.J. Sloth Nielsen” og er opkaldt efter en berømt Slagtermester i Roskilde der hed Otto Lund og efter en af Danske Slagtemestres Æresmedlemmer Hans Jørgen Sloth Nielsen, der stammer fra Fredericia er den Slagtermester der har bidraget mest til at slagterfagets historie er blevet bevaret.

Gennem hele sit aktive liv som mester og medlem af slagtermester-foreningen samlede han maskiner, udstyr, håndværktøj og arkivalier fra slagterbutikker over hele landet, og stiftede Danske Slagtermestres Landsmuseum for Håndværktøj. Museet havde til huse på Vejle Tekniske skole i flere år. Det lykkedes desværre ikke for Sloth Nielsen at finde et lokale i hans elskede by Fredericia, da museet blev opsagt på teknisk skole.

I 1992 blev Landsmuseet flyttet til Slagterimuseet i Roskilde. Sloth Nielsen døde i 1992 og nåede ikke at indvie slagterbutikken i Roskilde, men hans Hustru Ingrid Sloth Nielsen navngav museet. T Sloth Nielsens ønske om at få udbredt kendskab til slagterfagets historie vil således være på vej til at blive opfyldt.  

I 2003 arbejdes med færdiggørelsen af pølsemageri, som ventes indviet ved 20 års jubilæet.

 

Slagterbilen

Med støtte fra København Slagterlaug til indkøb og renovering, er denne slagterbil  fra 1923 indkøbt til Slagtermuseet i Roskilde.

Bilen opbevares i Slagterlaugets garage.

Bilen udlejes til jubilæer og andre festligheder indenfor slagterfaget.

Henvendelse til Slagterlaugets Oldermand Erik Michelsen, som også er chef chauffør.

Se: www.slagterlauget.dk

 

Hele købmandsgården Ringstedgade 8, Roskilde

Gården er en gammel købmandsgård. Her er også adgang til håndværkermuseet.

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 04-01-2014