I Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen
                     Om slagtermuseet

Denne side er baseret på de indsamlede arkiver på Slagterimuseet i Roskilde. Museet blev oprettet i 1990 af forstander K. Teglmand, Slagteriskolen,  som kunne se, at maskiner og arkiver blev skrottet efterhånden som fusionerne indenfor slagterierne skete og slagteriafdelinger blev nedlagt.

Han forelagde problemet for Danske Slagteriers  ledelse og fik den tidligere   svineforsøgsstation "Sjælland"'s hovedbygning stillet til  rådighed.

Her ses interiør fra museet før nedlæggelsen fra afdelingen med Pølsemagerimaskiner.

I 2006 blev maskiner og inventar overført til Land-brugs-museet Gl. Estrup (www.gl-estrup.dk) og arkiverne til Lands-arkivet.

Tilbage i Roskilde blev de vigtigste arkiver og Museumsslagterbutikken i Ringstedgade. Her arbejder de frivillige medarbejdere med videreudbygning af denne hjemmeside og museums-butikken. Indtil videre foregår arbejdet i lokaler på Slagteriernes Forskningsinstitut.

Efter ombygning af butik blev den genåbnet maj 2010

 I 2012 påbegyndtes ombygningen af 1. salen i Ringstedgade. Her vil blive indrettet sekretariat med 4-5 arbejdspladser og bibliotek, der indeholder største delen af de bøger og tidsskrifter generel  om slagerfaget og specielt om slagterierne og deres organisationer, og om slagterbutiksfaget og deres organisationer.

Slagterihistorie

 Danske Andelsslagterier  var, sammen med andre andelsselskaber, rugekasse for det danske demokrati. 

Andelsslagterierne var karakteristiske ved at det var bønderne selv der ejede dem. 

Alle leverandører havde en stemme i general-forsamlingen uanset rig eller fattig og alle svineleverandører kunne blive medlemmer uden kapitalindskud. 

Læs bogen om

Andelsslagteriernes Historien fra 1897 -1972

 Tryk her

I de 62 andelsslagterier var der mindst 10 bestyrelses-medlemmer, hvilket betyder at mange tusinde landmænd har været med til at bestemme på fællesskabets vegne. 

De første svineslagterier var ret primitive, men efterhånden blev de til moderne industrivirksomheder. Bestyrelses medlemmerne fik en god træning og kunne derved skabe sig indflydelse på samfundet ved at træde ind i andre bestyrelser og ind i politik 

De 62 andelsslagterier var dygtige til at samarbejde – selvom ”vort slagteri” var vigtig for dem kunne de se fordelen ved samarbejde og udveksle viden mellem slagterier på næsten alle områder:    Eksempler: 

Politik     De samvirkende Andelsslagterier senere Danske Slagterier
Eksport   Eksportslagteriernes Salgsforening
Indkøb     Andelsslagteriernes Fællesindkøb
Forskning    Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde
Uddannelse Slagteriskolen I Roskilde

Destruktion   

  Kambas
Konserves  DAK  og JAKA
Forsikring Eget forsikringsselskab
Svineavl Svineavlscentre

I

 

Læs artikler

Historiske videoer - 80 år gamle        Se oversigt over de mere en 100 videoer

 

Oversigt over Jubilæumsskrifter          Vi har de fleste slagterier repræsenteret

 

Innovation hedder det - 1901 ide         Se den primitive patentbeskrivelse

    

Der var mange privatslagterier 1900 I 1900 var der 20 - se oversigt

 

Vi ændrer de enkelte slagteriers design- Se Haslev

 

    Vidste du, at der engang var noget der hed

Herning_Andelssvineslagteri.

 

Kølerum opfundet af en slagtermester 1887

Se artikel