Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen

Hjemmesiden dækker 3 fagområder:

Slagterihistorie Butiksslagtere Garverierne
Hjemmesiden skal ses som en fortsættelse af det  Slagterimuseum, som var placeret i Roskilde og hvorfra maskinerne og udstyr nu er placeret i Dansk Landbrugsmuseum og arkiverne i Landsarkivet.

I Roskilde råder vi over et stort bibliotek med bøger og tidsskrifter fra branchen

Denne del af hjemmesiden planlægges udbygget med en række historiske slagter-butikker og med den generelle historie om butiksslagterfaget, som jo er af meget ældre dato end slagterierne, som kun har eksisteret godt 100 år.

I Ringstedgade i  Roskilde er en museumsbutik og et sekretariat

Garverierne i Danmark er nedlagt for mange år siden.

Hjemmesidens indhold er udarbejdet af konsulent Ove Rasmussen, og der vil ske en mindre udvikling i den kommende tid

 Slagterihistorie repræsenterer 95 % af hjemmesiden Butiksområdet repræsenterer ca. 3 % af hjemmesiden. Garveriområdet repræsenterer ca. 2 % af hjemmesiden.
 
Hjemmeside om slagterihistorie - Hvorfor

Ingen industri har haft samme indflydelse på samfundsstrukturen i lokalsamfundene over hele Danmark som slagterierne!

Stort set alle købstæder og større byer  i Danmark havde et slagteri - Andels- eller privat.

Disse slagterier sørgede for, at landmændene fik en retfærdig andel i værdikæden for deres produkter, og gennem den enkelte landmands indflydelse i bestyrelsesarbejdet i andelsslagterierne, fik tusindvis af landmænd indsigt og træning i moderne virksomhedsledelse .

For byerne og deres borgere betød det gode, sikre arbejdspladser, erhvervsudvikling og handel.

Det er historie nu - engang var der næsten 100 slagterier. Nu er der 2 andelsselskaber og enkelte små privatslagterier.

Gennem vor hjemmeside vil vi gerne bevare historien om de enkelte slagterier og deres samarbejde.

Hjemmeside om slagterihistorie - hvordan

I 2000 udarbejdede tidligere direktør på DAK i Roskilde Jørgen Madsen og undertegnede  en bog: "Strukturudviklingen indenfor Danske exportsvineslagterier efter 1960". Bogen beskrev kort de enkelte slagterier og fusioneringsprocessen, som kom til at vare ca. 30 år, hvor størstedelen af processen blev afsluttet de første 10 år.

Da bogen var færdig var museet kommet i besiddelse af et hjemmeside program Frontpage2002, som var et tillæg til styringssystemet til PC'ere, og det blev besluttet at udgive en hjemmeside for at delagtiggøre flere i slagterihistorien.

Jeg fik opgaven med udarbejdelse af hjemmesiden i 2002 I de følgende 10 år har jeg arbejdet med udviklingen. Undervejs har en række medarbejdere  på museet hjulpet med delopgaver. Bl.a. blev gennemgangen og scanningen af avisudklipssamlingen på 25.000 artikler om fusionsforløbet udført  sammen med Eigil Nydam. 

Der er taget udgangspunkt i bogen: "Andelsslagterierne gennem 75 år" og diverse jubilæumsskrifter,  ligesom Karl Teglmand har leveret artikler og Vagn S. Møller har behandlet konservesindustrien.

Der har været 2 hovedformål:

1. Beskrivelse af de enkelte slagteriers start og tiden frem til ca. 1960.

2. Beskrivelse af fusionsprocessen. Slagterierne kunne godt se, at fusioneringen var en nødvendighed, men naturligvis ville det enkelte slagteri undgå nedlæggelse. Det er denne "kamp" der er beskrevet gennem de 25.000 avisartikler, der i hjemmesiden relateres til det enkelte slagteri.

Det er blevet til ca. 200 websider, hvor vi har beskrevet de enkelte virksomheder, arbejdsmiljøet og de tilknyttede organisationer. På nuværende tidspunkt mangler der stadig en del.

Statistik:

Via vort webhotel hos firmaet Scannet, har vi kunnet hente statistikker over, om der overhovedet er nogle der ser hjemmesiden og om de studerer den nærmere. Her vises de enkelte års besøgstal: I 2006 besøgte 8260 hjemmesiden o.s.v..

 

2006 - 8260

2007 – 10.000

2008 - 11734

2009 - 12269

2010 – 12.379

2011 - 23.286

2012 -  ca. 25.000

Antal besøgende siger ikke andet end , at der f.eks.  i 2011 har været 23.286 inde på hjemmesiden. Det interessante er: Er de bare lige kommet forbi og har skyndt sig væk igen?

Vi kan konstatere, at hver besøgende  gennemsnitligt har set på 2,3 side de foregående år.  Efter at vi har ændret menu systemet er dette tal steget til 3,2 i september 2012, og vi arbejder på at få det højere op.

Mogens Christensen