Danmark var der 4000 slagterbutikker.

Nu er der 400

'

Slagtermuseet i Roskilde Slagterihistorie

Winston Churchill har sagt: "Uden kendskab til fortiden kan man ikke forstå nutiden og uden at forstå nutiden kan man ikke forme fremtiden”          Bliv klogere- tryk her

I Danmark har der eksisteret i alt 98 slagterier.

I dag er der 4 slagteriselskaber

Startside Slagterihistorie 98 slagterier Slagterbutikken Andre virksomheder Arbejdsmiljø Garverifaget Museumsforeningen

 Tegnede brevhoveder

Slagterimuseet har modtaget nogle spændende originaltegninger og prøvetryk af hoveder til slagteribrevpapir m.m. fortrinsvis fra årene lige efter 1900.

Tegneren (Efter artikel i Jul i Roskilde 1990 af Halvor Petersen)

Hvem der tegnede hovedet på Roskilde Andelssvineslagteri brevpapir fra 1895, og de fleste af de andre, er det ikke lykkedes at opspore. Derimod er der stor sandsynlighed for, at litografen Peter Nielsen var mester for tegningerne på 1903­og 1916‑brevpapiret. For 1933 brevpapirets vedkommende kan der ikke herske tvivl om, at han var tegneren. Ligeledes har han sikkert tegnet de fleste tegninger i det følgende. 

Niels Peter Anton Nielsen blev født i Vesterborg lidt uden for Nakskov 30. august 1869. Han blev udlært som litograf hos Hagen & Sievertsen i Odense 31. december 1892. Efter at have arbejdet nogle år på sitl ærested og i udlandet kom han i 1898 til København og blev ansat i firmaet J. A. Schønberg & Hartvig, som i perioden 1902‑04 kaldtes J. A. Schønberg & Co, og som 7. september 1904 blev sluttet sammen med to under navnet A/S Dansk Papirvarefabrik.

Da dette firma blev dannet andre firmaer inden for papir‑ og trykkeribranchen, var han selvskreven som leder af trykkeriafdelingen, og da dets direktør døde i 1923, blev han sønnens meddirektør i firmaet.

Han var en flittig og dygtig mand i sit fag, en alsidig begavelse med vidt syn og kom derfor tidligt frem i første række af organisationslivet. Han var en tid næstformand i Dansk Litografisk Forbunds Odense‑afdeling og redigerede i årene 1896‑1904 forbundets blad "Lito". Han startede bladet og prægede det med sine vers, tegninger og artikler som afspejlede hans idealisme og retskafne svn. Da forbundet  dannede sin afdeling Litografen« var han selvskreven i dens ledelse og varetog som næstformand  en årrække sine kollegers interesser. I Dansk Litograflaug blev han lige så skattet et medlem som tidligere i forbundet.

I Kraks vejviser er han i en årrække opført som både direktør og tegner. I jubilæumsskriftet for Landmændenes Andels‑Export Slagteri i Nakskov fra 1922 har han tegnet slagteriet og et interiør fra slagteriets udsalg. Det var hans hjemegns slagteri.

Selv om brevpapirhovederne vel ikke kan betegnes som kunstlitografi, er de et eksempel på brugslitografi af stor topografisk værdi.

 

1895

Se artikel om Arbejdsmiljø på slagterierne i "gamle dage" 

Tryk her

Slagtermuseet i Roskilde:

Slagterbutikken er beliggende i Ringstedgade 8, Roskilde

 Formand: K. Teglmand,     Bakkedraget 60,    4000 Roskilde -  E-mail:[email protected]           telefon 46321332

Tekst og design: Mogens Christensen -   [email protected]        Opdateret: 26-11-2013