Viborg Andels-Svineslagteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede er antagelig optaget ca. 1960

Slagteriets historie  

Stiftet 17/2 1912   Start 15/4 1912

Overtog privatslagteri

 

Slagtning 1962   

80.651 svin hvilket gjorde, at slagteriet var nr. 41 af 62 andelsslagterier efter størrelse.

 

Arkiv      Slagterimuseet råder over jubilæumsskrifter 25 år 1912 - 1937.

Slagtermuseet råder over arkivmateriale bl. a. tegninger

Erhvervsarkivet råder over arkivmateriale

 

Fusion

 

27/10 1972 Skive Andelsslagteri, Skive
Anlæg Slagtning ophører i 1972. Status år 2001 efter Danish Crown og Steff-Houlberg er fusioneret under Danish Crown Randers, benyttes anlæg til udbening uden slagtning.

Arkivmateriale kan søges på: www.danpa.dk  som er en fællesdatabase for privatarkiver                                                                                   

Tilbage til menu - Tryk her