Kødfoderfabrikken »Vildsund«, Thisted 

Nedenstående oplysninger om Vildsund er kun ajourførte indtil 1960.

Vi arbejder på at finde flere oplysninger og hører gerne hvis man kan hjælpe os.

Dette billede stammer fra 1960

Nedenstående oplysninger stammer fra bogen fra Andelsslagterierne gennem 75 år

 

Oprettelse Stiftet Start
     1937  
Formænd: Fra: Til:
  Gdr. Laurits Christensen, Vibberstoft                    1937   1959
  Gdr. Valdemar Poulsen, Hurup.   1959  
Direktører Fra: Til:

 A. O. Arentsen

 1937  1951
 H. Clausen Christensen, Thisted.    1951  
 Driftsleder Jens Peter Thomsen. ansvarlig for virksomhedens drift  1937  
 Jubilæumsskrifter:  Ingen    

              Til hovedmenu - Tryk her

  

Kødfoderfabrikken ”Vildsund” kom i gang den 1.december 1937, men der havde forinden været en del vanskeligheder med at få vedtaget starten af fabrikken.

 

Ideen var kommet fra slagteriet i Thisted, som havde udarbejdet planer og beregninger for virksomheden, som det var hensigten, at Thisted og Hurup slagterier skulle være fælles om, idet der lå to gamle utidssvarende destruktionsanstalter i de to slagteriers nærhed, og disse to gamle fabrikker var modne til at blive nedlagt og erstattet af en moderne virksomhed, som kunne udnytte destruktionsvarerne bedre og til mere rentable priser.

 

Virksomheden gik i gang med de to fornævnte slagterier som parthavere, men fra 1 oktober 1941 blev Morsø Andelsslagteri tilsluttet fabrikken, idet en destruktionsanstalt på Mors blev nedlagt, og de 3 slagterier har siden været fælles om fabrikken.

 

Administrationen er gennem alle årene foregået på Thisted Andels‑Svineslagteris kontor.

 

 Formanden for Sydthy Andels‑Svineslagteri, Hurup, har tillige været formand for kødfoderfabrikken, og Morsø Andels¨. slagteri har besat

 

Den første udvidelse af virksomheden blev foretaget, da Mors i 194.1 blev indlemmet i fabrikkens område med deraf følgende større tilgang af råmaterialer. I 1950 foretoges igen en større udvidelse og ombygning, som beløb sig til ca. 24o.ooo kr., og i 1952 blev der anskaffet et bensinekstraktionsanlæg, som opstilledes i en ny bygning for sig selv. Dette anlæg samt nybygning i forbindelse med installation af en ny kedel beløb sig til ca. 250.ooo kr.

 

Det har været ret bekosteligt at sikre fabrikken tilstrækkelig vandforsyning, og det har derfor været nødvendigt at foretage en del boringer til virksomhedens eget vandanlæg, og desuden har man måttet betale for tilslutning til det nærmeste vandværk. Disse anlægsudgifter gennem de sidste 5 år har kostet ca. 2oo.ooo kr.

 

1 1959 blev der anskaffet et radiotelefonanlæg, så fabrikken hurtig kan få bragt besked ud til lastvognene, som kører ud over amtet og indsamler selvdøde dyr. næstformandspladsen, medens direktøren for Thisted Andels‑Svineslagteri har været leder af fabrikken.

 

For tiden er den årlige produktion ca. 4oo tons teknisk fedt og 1ooo tons kød‑ og benmel. Omsætningen i 1961 har været 1,6 mill. kr. Af det tekniske fedt sælges ca. halvdelen på hjemmemarkedet, og resten eksporteres, medens hele produktionen af kød‑ og benmel afsættes her i landet.

 

Fabrikken beskæftiger til stadighed 17 mand, og den daglige tekniske ledelse har gennem alle årene været i hænderne på driftsleder Jens Peter Thomsen.

 

Virksomhedens første formand var gdr. Laurits Christensen, Vibberstoft, der i 1959 afløstes af den nuværende formand, gdr. Valdemar Poulsen, Hurup. de for en kødfoderfabrik så vigtige forhold som lugt, stadighed 17 mand, og den daglige tekniske ledelse har gennem alle årene været i hænderne på driftsleder Jens Peter Thomsen.

 

Den første direktør var A. O. Arentsen, som i 1951 afløstes af den nuværende direktør, H. Clausen Christensen, Thisted.